top of page

Yoroniku Tokyo

Gourmet High-end Yakiniku Restaurant in Azabudai Hills

  • 2 hours
  • Booking Service
  • Tokyo

Contact Details

  • Conrad Tokyo, 1 Chome-9-1 Higashi-Shinbashi, Minato City, Tokyo, Japan


bottom of page